Varför hivtest?

Checkpoint Göteborg vill ge alla möjlighet att testa sig. Genom att veta din hivstatus kan du ta hand om din egen och andras hälsa. Majoriteten av alla som får hiv överfört har fått det från en person som inte själv vet om att den är positiv. Testning är ett effektivt sätt att minska överföringen av hiv.

Bland män som har sex med män är hiv idag 80 gånger vanligare än bland befolkningen i stort. Genom att testa dig regelbundet kan du skydda dig själv och dina partners.

Dagens behandling är väldigt effektiv. Om du testar positivt får du tillgång till behandling och medicinering i tid. Det gör att du kan leva ett fullgott liv. Medicinerna kan idag få ner viruset till omätbara nivåer.

Checkpoint Göteborg gör att du kan testa dig anonymt helt utanför vårdens regi. Svaret får du direkt. För en del passar det helt enkelt bättre. Vi som står bakom Checkpoint Göteborg är själva hbtq. Det är alltså en communitybaserad mottagning, vilket gör oss till ett viktigt komplement till andra ställen att testa sig på.

Varför syfilistest?

Syfilis ökar nu i Sverige. Män som har sex med män är överrepresenterade i statistiken. Syfilis går att behandla med antibiotika, men du måste ta ett test för att veta att du har det.

Oavsett om du har hiv eller inte är det bra att testa sig. Om du har hiv förvärras symptomen av syfilis.

Du kan testa dig hos oss 12 veckor efter överföringstillfället. Det förutsätter dock att du inte har haft en syfilisinfektion tidigare. Om du har haft det kan de test som vi erbjuder inte ge korrekt svar. I så fall är det bättre att ta ett test på Könsmottagningen på Sahlgrenska.